bg BG en EN tr TR
Stanimir Jovchev

Stanimir Jovchev

Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

На 02 и 03 юни 2016 г. в гр. Хасково се проведе заключителната работна среща по проект: „Към възможностите и предизвикателствата на устойчивия трансграничен туризъм”, № 2007CB16IPO008-2013-3-069 и договор № РД 02-029-183/18.06.2015 г., финансиран по третата покана за проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция, съфинансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ.

Срещата беше открита от Янчо Янев, председател на Хасковска търговско-промишлената палата. Участие в срещата взеха Йълмаз Джанбаз, заместник-председател на Търговско-промишлената палата на Узункьопрю и членове на екипите от двете палати.

По време на срещата беше обсъдено изпълнението на всички дейности по проекта и постигнатите резултати. Беше разгледана създадената онлайн туристическа платформа, както и актуализирането на информацията в нея. Срещата приключи с дискусия за осигуряване устойчивост на постигнатите резултати по проекта.

На 03.06.2016 г. се проведе Заключителна пресконференция в залата на хотел „Хасково”, гр. Хасково по проект с наименование: „Към възможностите и предизвикателствата на устойчивия трансграничен туризъм”, № 2007CB16IPO008-2013-3-069, с договор № РД 02-029-183/ 18.06.2015 г., разработен по Приоритетна ос 1: Устойчиво социално и икономическо развитие, Област на интервенция: 1.2. Повишаване на конкурентоспособността на икономиката.

Партньори по проекта са Хасковска търговско-промишлена палата и Търговско-промишлената палата на Узункьопрю, Турция.

Проектът стартира през м. юни 2015 г. и е с продължителност една година. Изпълнява се в рамките на третата покана по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция 2007 – 2013 г., финансирана от Европейския съюз чрез Инструмента за предприсъединителна помощ и съфинансиране, осигурено от националните бюджети на България и Турция.

Пресконференцията откри Янчо Янев, председател на Хасковската търговско-промишлена палата. В събитието взеха участие около 30 представители на медии, туристически центрове, агенции, ресторанти и хотели.
Изпълнението на проекта беше презентирано от Христослава Георгиева, ръководител проект.

Основните резултати по проекта са:

  • Проведено е проучване на местното природно и културно наследство и е извършен анализ на идентифицираните обекти за потенциала им да бъдат развити като туристически забележителности. Подбрани са 33 туристически обекта от област Хасково и 15 - от вилает Одрин.
  • Създадени са 5 нови туристически продукта – маршрути с обекти от двете страни на границата, доказващи развитието на региона, като нова туристическа дестинация.
  • Отпечатан е триезичен туристически справочник “Природното и културно богатство на регион Хасково – Узункьопрю” – на български, турски и английски език, с електронна версия.
  • Проведени са две промоционални обиколки за представяне на новите туристически продукти на 30 български и турски предприемачи - представители на туроператори, туристически агенции, хотели, ресторанти, местни туристически асоциации, НПО и местни власти, ангажирани с насърчаване на развитието на туризма в трансграничната област. Посетени са 22 туристически обекта.
  • Проведени са две обучения за предприемачи по отношение на алтернативния туризъм в Хасково и Узункьопрю.
  • Разработена е триезична онлайн туристическа платформа, съдържаща информация за целите на проекта, основните дейности, очакваните и постигнати резултати, както и информация за партньорските организации (http://bg-tr-tourism.eu/)

Платформата е разработена като инструмент за създаване на трансгранична мрежа, в която да се включват НПО, местни власти, туристически асоциации, туроператори, туристически агенции, хотели, ресторанти и др. от регион Хасково – Одрин. Целта е членовете на мрежата да осъществяват комуникация и сътрудничество помежду си, да подпомагат изпълнението на съвместни дейности за популяризиране на новите туристически продукти, привличане на посетители в региона и организиране на съвместни мероприятия. Платформата беше представена на 13.05.2016 г. по време на работна среща в Узункьопрю.

Изпълнението на проекта приключва на 18.06.2016 г.

На 13-ти и 14-ти май 2016 г. в гр. Узункьопрю, Турция се проведе Работна среща, на която бяха възможностите на трансграничния регион Хасково – Одрин за развитие на туризма, организирана по проект „Към възможностите и предизвикателствата на устойчивия трансграничен туризъм”, с договор № РД02-029-183/18.06.2015 г., финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция 2007-2013 г., съфинансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ.

В срещата взеха участие 10 човека от област Хасково и 10 от Провинция Одрин – представители на туроператори и турагенти, на туристически информационни центрове, хотелиери и ресторантьори, както и представители на нестопански организации, развиващи дейност в сферата на туризма.

Ръководителят на проекта, Христослава Георгиева представи създадената онлайн туристическата платформа на трансграничния регион Хасково – Одрин, която ще служи за сътрудничество за трансгранична мрежа като инструмент за обмяна на ноу-хау и популяризиране на трансграничния регион като нова дестинация.

Участниците в срещата обсъдиха Споразумение за създаване на трансгранична мрежа в регион Хасково – Одрин за сътрудничество и развитие на устойчив туризъм. Срещата приключи с подписване на споразумението от Янчо Янев, председател на Хасковската ТПП и от Еркан Ихтияр, председател на Търговско-промишлена палата на Узункьопрю.

На 15-ти и 16-ти април 2016 г. в Хасково се проведе обучение за предприемачи по отношение на алтернативния туризъм, организирано по проект „Към възможностите и предизвикателствата на устойчивия трансграничен туризъм”, с договор № РД02-029-183/18.06.2015 г., финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция2007-2013 г., съфинансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ.

В обучението взеха участие 13 човека от Хасковска област и 13 от Провинция Одрин – представители на туроператори и турагенти, на туристически информационни центрове, хотелиери и ресторантьори, както и представители на нестопански организации, развиващи дейност в сферата на туризма.

Лекторите на обучените представиха особеностите на 5-те туристически продукта, създадени по проекта, инструментите за успешното им предлагане на пазара, идентифициране на потенциални клиенти, организиране и осигуряване на туристическите услуги.
Лектори на обучението бяха Али Читак – историк и доц. д-р Емел Гьоненч Гюлер – преподавател в Тракийския университет, факултет Алтернативен туризъм.

Участниците изразиха своето задоволство от представените теми и проведените дискусии, както и от полезността на създадените контакти по време на мероприятието.

Вилает ОДРИН, ТУРЦИЯ

Община Одрин
www.edirne.bel.tr 

Община Узункьопрю
www.uzunkopru.bel.tr 

Община Енез
www.enez.bel.tr 

Община Хавса
www.havsa.bel.tr 

Община Ипсала
www.ipsala.bel.tr 

Община Есетче
www.esetce.bel.tr 

Община Йеникарпузлу
www.yenikarpuzlu.bel.tr 

Община Кешан
www.kesan.bel.tr 

Община Кюплю
www.kuplu.bel.tr 

Община Субашъ
www.mericsubasi.bel.tr 

Община Кърчасалих
www.kircasalih.bel.tr 

Област ХАСКОВО, България

Туристически информационен център – Хасково
6300 Хасково, бул. Раковски 1А
Тел: +359 38 66 64 44
Факс: +359 38 66 64 44
e-mail: tourism.haskovo@gmail.com; info@haskovo-bulgaria.com
web: www.haskovo-bulgaria.com 

Община Хасково
http://www.haskovo.bg/ 

Туристически информационен център – Ивайловград
6570 Ивайловград
Тел.: +359 36 616039
Община Ивайловград
http://www.ivaylovgrad.org/ 

Община Димитровград
http://www.dimitrovgrad.bg 

Община Любимец
http://www.lyubimets.org/ 

Община Маджарово
www.madzharovo.bg 

Община Минерални бани
http://mineralnibani.bg/ 

Община Свиленград
http://www.svilengrad.bg/ 

Община Симеоновград
www.simeonovgrad.bg 

Община Стамболово
http://www.stambolovo.bg/ 

Община Тополовград
http://www.topolovgrad.net/ 

Община Харманли
http://www.harmanli.bg/ 

МАГИ ТУР туристическа агенция
6300 Хасково, ул. Преслав № 23, вх. В, ет. 3
Тел.: +359 38 58 88 58, +359 894 46 12 50, +359 886 18 82 36
e-mail: magitour@abv.bg
web: http://magitour.net

СЪРНЕЛА туристическа агенция
6300 Хасково, ул. Сан Стефано № 2
Тел.: +359 38 60 45 11
Факс: +359 38 60 45 15
e-mail: info@sarnela.com
web: http://sarnela.com/

ДЕЙЗИ ТРАВЪЛ туристическа агенция
6300 Хасково, бул. Съединение № 2, ет. 1
Тел.: +359 38 66 31 44, +359 889 77 55 77
e-mail: daisytravel@abv.bg
web: http://www.daisytravel.net

ТОРРЕ ТРАВЕЛ туристическа агенция
6450 Харманли, бул. България № 8
Тел.: +359 37 39 19 99, +359 889 63 49 02, +359 888 88 79 18
Факс: +359 37 39 14 44
e-mail: torretravel@yahoo.bg
web: http://www.torre-bg.com/

ЕЛИТТУРТРАНС туристическа агенция
6400 Димитровград, бул. България № 6А
Тел.: +359 39 16 15 86, +359 39 16 71 00, +359 898 58 44 82, +359 875 23 49 41
e-mail: elittur@abv.bg
web: www.elittur.eu

ДАНИ ТУР туристическа агенция
6300 Хасково, ул. Македония № 11
Тел.: +359 899 19 88 81, +359 878 69 56 94, +359 887 82 82 92
e-mail: office@dani-pp.com
web: http://dani-pp.com/

БОХЕМИЯ туристическа агенция
6300 Хасково, Търговски комплекс "ХХІ век", офис 1
Тел.: +359 38 60 24 24, +359 38 66 38 55
e-mail: haskovo@bohemia.bg
web: http://www.bohemia.bg/

КАСИА ТУР туристическа агенция
6300 Хасково, ул. Сан Стефано № 12, офис 4
Тел.: +359 38 66 11 66, +359 876 53 95 81
Факс: +359 38 66 11 66
e-mail: info@cassiatour.bg
web: http://www.cassiatour.bg/

ЛЪКИ ХОЛИДЕЙ туристическа агенция
6300 Хасково, бул. Съединение №2
Тел.: +359 38 66 82 82, +359 888 555 384
e-mail: haskovo@luckyholiday.eu
web: http://www.luckyholiday.eu/

БУРДИПТАТУР туристическа агенция
6500 Свиленград, Алеко Константинов № 21, офис 5
Тел.: +359 885 00 76 07
e-mail: office@burdiptatour.com
web: www.burdiptatour.com

АВИОТРАВЕЛ туристическа агенция
6500 Свиленград, ул. Отец Паисий № 6
Тел.: +359 896 88 99 07, +359 877 78 63 22, +359 896 88 99 07
e-mail: office@aviotravel.eu
web: http://www.aviotravel.eu/


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bgtrtour/public_html/templates/sj_wavenew/html/com_k2/templates/default/user.php on line 276
Страница 1 от 10

Информация

Тази публикация е създадена с подкрепата на Европейския съюз чрез „Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Турция” CCI No: 2007CB16IPO008.

За съдържанието на тази публикация отговаря единствено Хасковска Търговско-промишлена палата, същата по никакъв начин не може да бъде възприемана като отразяваща възгледите на Европейския съюз или Управляващия орган по Програмата.

Водещ партньор

ХАСКОВСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА (ХТПП)

гр. Хасково, обл. Хасково, България
бул. Г. С. Раковски № 17
тел: +359 38 66 11 12;
тел./факс: +359 38 66 55 02
имейл.: hcci@bcci.bg;
web: www.haskovocci.com

Партньор

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА - УЗУНКЬОПРЮ
гр. Узункьопрю, обл. Одрин, Република Турция
Джумхуриет Мейданъ № 17
Тел.: +90 284 513 10 64; +90 284 513 54 13
Факс:  +90 284 513 22 80
имейл: uzunkoprutso@tobb.org.tr;
web: www.uzunkoprutso.tobb.org.tr

Социални

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…