bg BG en EN tr TR
Stanimir Jovchev

Stanimir Jovchev

Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Местоположение: Местност „Свети дух” в с. Минерални бани

Хронология: II – XIV в.

Историческа справка и описание

Крепостта е построена през II век по време на римското владичество. Многократно е разрушавана и възстановявана, за да загине окончателно през XIV в. В средновековните извори от XI в. крепостта се споменава под името „Топлица“. През епохата на римското владичество в подножието на крепостта, близо до минералния извор е била построена римска баня (терми). Водата от извора се е използвала както за къпане, така и за отопляването на термите. В крепостта е открита римска военна диплома, която сега се съхранява в музея във Виена.

Любопитни факти

Знаете ли че …
Според една легенда разпространена сред местното население, воините ранени в битката при Клокотница, между българския цар Иван Асен II и епирския владетел Теодор Комнин от 1230 г., са били лекувани тук.

Комуникация с други обекти: Скални басейни при с. Горно Брястово

GPS координати: Местоположение

Работно време: Без работно време, свободен достъп

Контакти

Туристически информационен център - гр. Хасково

Тел./факс: +359 38 666444
имейл: tourism.haskovo@gmail.com
www.haskovo-bulgaria.com

logo 01Хасковска търговско-промишлена палата

Хасковската търговско-промишлена палата е създадена с убеждението, че насърчаването на местните дейности и предприемачи ще допринесе за регионалното икономическо развитие и просперитет.

Основните  цели на ХТПП са:

 • Да съдейства на своите членове за оптимизиране на условията за стопанска дейност в страната и чужбина;
 • Да представлява и защитава обединените интереси на членовете си пред местните органи на самоуправление и посредством Българската търговско–промишлена палата /БТПП/ – пред централните органи на държавната власт и управление;
 • Да представлява своите членове пред местни, чужди и международни организации, с които Палатата пряко или чрез БТПП поддържа партньорки взаимоотношения;
 • Да подпомага своите членове за увеличаване на възможностите им за участието на международните пазари.

logo 02Търговско-промишлена палата Узункьопрю

Търговско-промишлената палата на Узункьопрю има 120-годишна история.

Основните дейности на палатата са:

 • поддръжка на търговските регистри
 • подготвяне на документи на стоки за износ
 • удостоверяване на подписи
 • откриването на музеи и трудови борси
 • издаване на списания
 • помагане на бедните студенти, учещи в търговските училища.

Палатата изготвя анализи за правителството за икономическото и търговско развитие на дружества, кооперации и промишлени предприятия, които се занимават с регистрираните в палатата търговски дейности. Нейна отговорност е и запазването на взаимните интереси на търговците.

Основните дейности на проекта са:

 1. Управление и координиране на проекта
 2. Предварително проучване на местното природно и културно наследство и валоризация му за разработването на нови трансгранични туристически продукти
 3. Провеждане на промоционална обиколка за представяне на нови туристически продукти
 4. Провеждане на обучения за предприемачи по отношение на алтернативния туризъм
 5. Създаване на онлайн туристическа платформа за трансграничната мрежа
 6. Дейности за информация и публичност

Основната целева група на проекта се състои от представители на предприемачи в областта на туризма, туроператори, туристически агенции, хотелиери и ресторантьори, местни туристически асоциации, НПО и местни власти.

Общата цел на проекта е да се насърчи трансграничното партньорство за устойчиво социално и икономическо развитие на региона Хасково-Одрин, на базата на потенциала на общото природно наследство, изобилието на биологично разнообразие и културно богатство за развитието и насърчаването на устойчивия туризъм.

Специфичните цели на проекта са:

 • Да се идентифицира потенциалът на местните природни ресурси и културно наследство, които не са традиционно валоризирани за туристически цели и да се насърчи, с оглед развитието на нови алтернативни туристически продукти на базата на уникалното природно богатство и културната идентичност на региона Хасково-Одрин, и по този начин да се даде тласък на социалното и икономическо развитие, основано на устойчиво развитие на туризма.
 • Да се насърчи развитието на трансграничния регион Хасково-Одрин като нова туристическа дестинация, която предлага атракции за посетители и организирани туристически групи, интересуващи се от нови форми на туризъм, основаващи се на предизвикателството да се изследват природни и културни обекти, различни от традиционните и добре познати дестинации в България и Турция.
 • Да се насърчи предприемачеството по отношение на природен и културен туризъм от двете страни на границата чрез предоставянето на целеви обучения за предприемачи в областта на туризма и за хора, възнамеряващи да работят в тази сфера от региона Хасково-Одрин, и да се представи спецификата на туристическите продукти, разработени в рамките на проекта, с оглед на успешния им маркетинг, идентифициране на потенциални клиенти, организиране и предоставяне на туристически услуги.

about 01Регионът на трансгранично сътрудничество между България и Турция обхваща територия от 29032.9 км², с население от 1 561 984 човека. Общата граница между България и Турция е с дължина 288 км, с 3 функциониращи гранично-пропускателни пунктове. Допустимият регион в България представлява 14.99% от цялата територия на страната, а допустимият регион в Турция - 1.58% от нейната територия.

Съществуват различия в икономическата структура на двете страни от зоната на сътрудничество. От българска страна по отношение на заетостта в основните икономически сектори, комплексната икономика на развитите областни градове Бургас, Хасково и Ямбол съществува съвместно със селското стопанство и моно-структурна промишленост на периферните райони.

От турска страна, според същия параметър, икономиката е ясно доминирана от земеделието, следвано от сектора на услугите и промишлеността. Къркларели работи съвместно с Истанбул, което значително допринася за развитието на икономиката на областта.

about 02От българска страна по отношение на заетостта на населението по сектори Хасково има най-голям дял население, заето в промишлеността; за Ямбол е характерен дял на заетостта в селското стопанство над средното ниво, докато по-голяма част от населението на Бургас работи в сферата на услугите и строителството, поради добре развития туристически сектор. От турска страна близо 50% от населението е заето в земеделието; в Одрин по-голям дял от населението работи в сферата на услугите и строителството, докато в Къркларели преобладава заетостта в промишлеността.

Според прогнозите на Световния съвет по туризъм и пътувания, прекият принос на туризма за БВП на страната ще се увеличи с 1.9% годишно за периода 2013-2023 г. и ще достигне 3 742.1 милиона лева през 2023 г. (сравнено с цените от 2012 г.). Общият принос на туризма за БВП се очаква да нарасне с 1.9% годишно и ще достигне 13 072.2 милиона лева през 2023 г.

Перспективата за туристическия сектор в България е, че туристическата индустрия ще генерира до 2016 г. между 16% и 16.4% от БВП или 7.7 млн. евро.
Понастоящем сектор "Туризъм" генерира 14% от БВП и предоставя работни места за 140,000 служители, представляващи 4% от общия брой на заетите в България. По време на активния туристически сезон броят на хората, заети в сферата на туризма, се удвоява.

about 03Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция по Инструмента за предприсъедителна помощ (ИПП) се финансира от Европейския съюз чрез фонда на ИПП и се съфинансира от България и Турция чрез държавния бюджет.

Проектът „Туризъм на предизвикателствата“ се изпълнява от две партньорски организации: Хасковска търговско-промишлена палата и Търговско-промишлена палата на Узункьорпю.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bgtrtour/public_html/templates/sj_wavenew/html/com_k2/templates/default/user.php on line 276
Страница 10 от 10

Информация

Тази публикация е създадена с подкрепата на Европейския съюз чрез „Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Турция” CCI No: 2007CB16IPO008.

За съдържанието на тази публикация отговаря единствено Хасковска Търговско-промишлена палата, същата по никакъв начин не може да бъде възприемана като отразяваща възгледите на Европейския съюз или Управляващия орган по Програмата.

Водещ партньор

ХАСКОВСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА (ХТПП)

гр. Хасково, обл. Хасково, България
бул. Г. С. Раковски № 17
тел: +359 38 66 11 12;
тел./факс: +359 38 66 55 02
имейл.: hcci@bcci.bg;
web: www.haskovocci.com

Партньор

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА - УЗУНКЬОПРЮ
гр. Узункьопрю, обл. Одрин, Република Турция
Джумхуриет Мейданъ № 17
Тел.: +90 284 513 10 64; +90 284 513 54 13
Факс:  +90 284 513 22 80
имейл: uzunkoprutso@tobb.org.tr;
web: www.uzunkoprutso.tobb.org.tr

Социални

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…