Печат на тази страница

Заключителна пресконференция

На 03.06.2016 г. се проведе Заключителна пресконференция в залата на хотел „Хасково”, гр. Хасково по проект с наименование: „Към възможностите и предизвикателствата на устойчивия трансграничен туризъм”, № 2007CB16IPO008-2013-3-069, с договор № РД 02-029-183/ 18.06.2015 г., разработен по Приоритетна ос 1: Устойчиво социално и икономическо развитие, Област на интервенция: 1.2. Повишаване на конкурентоспособността на икономиката.

Партньори по проекта са Хасковска търговско-промишлена палата и Търговско-промишлената палата на Узункьопрю, Турция.

Проектът стартира през м. юни 2015 г. и е с продължителност една година. Изпълнява се в рамките на третата покана по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция 2007 – 2013 г., финансирана от Европейския съюз чрез Инструмента за предприсъединителна помощ и съфинансиране, осигурено от националните бюджети на България и Турция.

Пресконференцията откри Янчо Янев, председател на Хасковската търговско-промишлена палата. В събитието взеха участие около 30 представители на медии, туристически центрове, агенции, ресторанти и хотели.
Изпълнението на проекта беше презентирано от Христослава Георгиева, ръководител проект.

Основните резултати по проекта са:

  • Проведено е проучване на местното природно и културно наследство и е извършен анализ на идентифицираните обекти за потенциала им да бъдат развити като туристически забележителности. Подбрани са 33 туристически обекта от област Хасково и 15 - от вилает Одрин.
  • Създадени са 5 нови туристически продукта – маршрути с обекти от двете страни на границата, доказващи развитието на региона, като нова туристическа дестинация.
  • Отпечатан е триезичен туристически справочник “Природното и културно богатство на регион Хасково – Узункьопрю” – на български, турски и английски език, с електронна версия.
  • Проведени са две промоционални обиколки за представяне на новите туристически продукти на 30 български и турски предприемачи - представители на туроператори, туристически агенции, хотели, ресторанти, местни туристически асоциации, НПО и местни власти, ангажирани с насърчаване на развитието на туризма в трансграничната област. Посетени са 22 туристически обекта.
  • Проведени са две обучения за предприемачи по отношение на алтернативния туризъм в Хасково и Узункьопрю.
  • Разработена е триезична онлайн туристическа платформа, съдържаща информация за целите на проекта, основните дейности, очакваните и постигнати резултати, както и информация за партньорските организации (http://bg-tr-tourism.eu/)

Платформата е разработена като инструмент за създаване на трансгранична мрежа, в която да се включват НПО, местни власти, туристически асоциации, туроператори, туристически агенции, хотели, ресторанти и др. от регион Хасково – Одрин. Целта е членовете на мрежата да осъществяват комуникация и сътрудничество помежду си, да подпомагат изпълнението на съвместни дейности за популяризиране на новите туристически продукти, привличане на посетители в региона и организиране на съвместни мероприятия. Платформата беше представена на 13.05.2016 г. по време на работна среща в Узункьопрю.

Изпълнението на проекта приключва на 18.06.2016 г.

DSCN0915.JPG DSCN0919.JPG DSCN0932.JPG


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bgtrtour/public_html/templates/sj_wavenew/html/com_k2/templates/listing-one/item.php on line 273

Коментар

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…