bg BG en EN tr TR

Резюме

about 01Регионът на трансгранично сътрудничество между България и Турция обхваща територия от 29032.9 км², с население от 1 561 984 човека. Общата граница между България и Турция е с дължина 288 км, с 3 функциониращи гранично-пропускателни пунктове. Допустимият регион в България представлява 14.99% от цялата територия на страната, а допустимият регион в Турция - 1.58% от нейната територия.

Съществуват различия в икономическата структура на двете страни от зоната на сътрудничество. От българска страна по отношение на заетостта в основните икономически сектори, комплексната икономика на развитите областни градове Бургас, Хасково и Ямбол съществува съвместно със селското стопанство и моно-структурна промишленост на периферните райони.

От турска страна, според същия параметър, икономиката е ясно доминирана от земеделието, следвано от сектора на услугите и промишлеността. Къркларели работи съвместно с Истанбул, което значително допринася за развитието на икономиката на областта.

about 02От българска страна по отношение на заетостта на населението по сектори Хасково има най-голям дял население, заето в промишлеността; за Ямбол е характерен дял на заетостта в селското стопанство над средното ниво, докато по-голяма част от населението на Бургас работи в сферата на услугите и строителството, поради добре развития туристически сектор. От турска страна близо 50% от населението е заето в земеделието; в Одрин по-голям дял от населението работи в сферата на услугите и строителството, докато в Къркларели преобладава заетостта в промишлеността.

Според прогнозите на Световния съвет по туризъм и пътувания, прекият принос на туризма за БВП на страната ще се увеличи с 1.9% годишно за периода 2013-2023 г. и ще достигне 3 742.1 милиона лева през 2023 г. (сравнено с цените от 2012 г.). Общият принос на туризма за БВП се очаква да нарасне с 1.9% годишно и ще достигне 13 072.2 милиона лева през 2023 г.

Перспективата за туристическия сектор в България е, че туристическата индустрия ще генерира до 2016 г. между 16% и 16.4% от БВП или 7.7 млн. евро.
Понастоящем сектор "Туризъм" генерира 14% от БВП и предоставя работни места за 140,000 служители, представляващи 4% от общия брой на заетите в България. По време на активния туристически сезон броят на хората, заети в сферата на туризма, се удвоява.

about 03Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция по Инструмента за предприсъедителна помощ (ИПП) се финансира от Европейския съюз чрез фонда на ИПП и се съфинансира от България и Турция чрез държавния бюджет.

Проектът „Туризъм на предизвикателствата“ се изпълнява от две партньорски организации: Хасковска търговско-промишлена палата и Търговско-промишлена палата на Узункьорпю.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bgtrtour/public_html/templates/sj_wavenew/html/com_k2/templates/default/item.php on line 273

Информация

Тази публикация е създадена с подкрепата на Европейския съюз чрез „Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Турция” CCI No: 2007CB16IPO008.

За съдържанието на тази публикация отговаря единствено Хасковска Търговско-промишлена палата, същата по никакъв начин не може да бъде възприемана като отразяваща възгледите на Европейския съюз или Управляващия орган по Програмата.

Водещ партньор

ХАСКОВСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА (ХТПП)

гр. Хасково, обл. Хасково, България
бул. Г. С. Раковски № 17
тел: +359 38 66 11 12;
тел./факс: +359 38 66 55 02
имейл.: hcci@bcci.bg;
web: www.haskovocci.com

Партньор

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА - УЗУНКЬОПРЮ
гр. Узункьопрю, обл. Одрин, Република Турция
Джумхуриет Мейданъ № 17
Тел.: +90 284 513 10 64; +90 284 513 54 13
Факс:  +90 284 513 22 80
имейл: uzunkoprutso@tobb.org.tr;
web: www.uzunkoprutso.tobb.org.tr

Социални

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…